"کیف قصه"، همه را به شوق آورده است!

"کیف قصه"، همه را به شوق آورده است!

 کیف قصه، راهی است که شوق به خواندن و سهیم شدن داستان ها را در خانواده ها برمی انگیزد. 

کیف قصه، یک کیف بزرگ پارچه ای است که یک کتاب داستان کودکان، اسباب بازی های نرم از شخصیت های داستان کتاب، همراه با ابزارها و راهنمایی هایی برای آسان و لذت بخش کردن کتابخوانی با کودکان در آن قرار گرفته است. 

محتوای کیف طوری طراحی و تهیه شده که پدر و مادرهایی با کمترین تجربه و علاقه شخصی به خواندن را به کتاب خواندن برای فرزندان شان تشویق کند. 

طرح کیف قصه (Storysacks) را بنیاد سوادآموزی ملی انگلستان (National Literacy Trust) اجرا می کند. این بنیاد برای پدر و مادرها یک کارگاه آموزشی هم برگزار می کند تا یاد بگیرند چطور می توانند از این بسته ها استفاده کنند. در این کارگاه روش های قصه گویی و بلندخوانی هم به پدر و مادرها آموزش داده می شود. 

طرح کیف قصه، اکنون تقریبا در همه منطقه های انگلستان اجرا می شود. مدرسه ها، یکی از مهم ترین کاربران کیف های قصه هستند. کیف قصه وسیله ای شده که همه ساکنان یک منطقه در زندگی روزانه مدرسه محل زندگی شان شریک بشوند. پدر و مادرها همراه با گروه های مختلف از موسسات زنان، بازاریان و حتی زندانیان برای آماده کردن کیف های قصه برای مدرسه ها دست به کار می شوند. 

استفاده از کیف های قصه  کم کم در نهادهای دیگر هم جا می افتد. نهادهایی مانند کتابخانه های عمومی، پارک ها و زمین های بازی، مراکز بهداشتی کودکان، مراکز گفتار درمانی، مراکز خدمات اجتماعی، بیمارستان های کودکان، زندان ها و حتی مراکز سوادآموزی بزرگسالان. 

بسیاری از نهادهای برنامه ریزی منطقه ای در انگستان، کیف های قصه ویژه آموزش بزرگسالان تهیه کرده اند. کاری که سبب شده تا عده ای برای این فعالیت آموزش ببینند و شغل هایی هم در این ارتباط ایجاد شود.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.