کتابخوانی درباره شغل ها

کتابخوانی درباره شغل ها

معرفی مشاغل گوناگون، یکی از طرح های جالب کتابخانه عمومی شهر هاگنHagen در آلمان است.  در این طرح کودکان پنج تا نه سال به شیوه ای سرگرم کننده با انواع شغل ها از نزدیک آشنا می شوند.  

برای نمونه: مامورآتش نشانی، پزشک کودکان، آرایشگر، دامپزشک ... و غیره  به کتابخانه می آیند و برای کودکان کتاب می خوانند. البته داستان این کتاب باید در ارتباط با شغل آنها نیز باشد. این طرح پنج تا شش بار در سال در کتابخانه به اجرا در می آید. هر بار نماینده یکی از مشاغل مهم و تاثیرگذار جامعه به کتابخانه می آید.  او در صورت امکان باید  با لباس کار خود برای کودکان کتاب بخواند.

هر متخصص، نخست نزدیک به پانزده تا بیست دقیقه داستانی درباره کارش برای کودکان می خواند.  سپس درباره حرفه خود با کودکان به صحبت می نشیند. در صورت امکان وسایل کار خود را نیز به آنها نشان می دهد و به پرسش های آنها پاسخ می گوید.

شرکت در این نشست های کتابخوانی رایگان است  و نیازی به نام نویسی ندارد. همچنین والدین می توانند به همراه کودکان خود در آن شرکت کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۱-۲۸ ۱۲:۰۵
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما