شعر گنجشک و برف از محمود کیانوش

شعر گنجشک و برف از محمود کیانوش

گنجشک کوچک بالای دیوار

میخواند آواز خوشحال و بیکار

برف تمیزی روی زمین را

مثل گل یاس کرده است زیبا

گنجشک کوچک، دانه نداری؟

آذوقهای در لانه نداری؟

اکنون که بسیار خوشحال و سیری

باید سراغ از دانه بگیری

گنجشک کوچک، این برف زیبا

شاید بماند یک ماه اینجا

در زیر بالش برف درخشان

هر دانهای را کرده است پنهان

 

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۰۴ ۱۹:۴۵
پدیدآورندگان:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.