شعر نسیم اسفند از عباس یمینی‌شریف

شعر نسیم اسفند از عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند به کوه و صحرا

پیام شادیست برای دل‌ها

دهد به دل‌ها امیدواری

به جنبش آیند تمام دنیا

ز باغ‌ها برف، از آن پریده

ز دشت سرما، از آن رمیده

رسیده نزدیک، بهار جان‌بخش

چه خوش زمانی فرا رسیده

ز خواب نرگس، گشوده چشمان

بنفشه در باغ نشسته شادان

شکوفه بر شاخ، سفید و رنگین

چو گوشواره شده نمایان

نسیم بر دشت وزد به سبزه

بنا کند دشت به ناز و غمزه

 

وزد چو بر آب به جوی و برکه

بر آب افتد شکنج و لرزه

وزد به هر باغ چو بر درختان

سرود خوانند به شور و شادان

نسیم اسفند به هر وزیدن

بهار آرد، برد زمستان

 

عباس یمینی شریف

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.