شعر کشتی و ابر از عباس یمینی شریف

شعر کشتی و ابر از عباس یمینی شریف

قایق شود روانه

بر روی رودخانه

کشتی سفر کند در

دریای بی کرانه

آن ابر در برابر

آن پنبه شناور

در آسمان آبی

زیباتر است و بهتر

پل‌ها بود خمیده

بر رودها کشیده

راه از دو ساحل رود

آنجا به هم رسیده

رنگین کمان که پل وار

راهی کند پدیدار

از آب و خاک تا ابر

زیباتر است بسیار

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.