رونمایی سه کتاب از هوشنگ مرادی کرمانی

در حاشيه سيزدهمين نشست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنياد ايران‌شناسی،ترجمه‌ی سه كتاب "قصه‌های مجيد"،"مربای شيرين" و"مثل ماه شب چهارده" هوشنگ مردادی كرمانی به زبان ترکی استامبولی  رونمايی شد.

 ويصل باسچی مترجم آثار هوشنگ مرادی كرمانی به زبان ترکی استانبولی درحاشيه اين نشست گفت:"پیشینه ادبیات کودک ترکیه به ۱۶۰ سال پیش باز می گردد. اگرچه تركيه می‌خواهد به اتحاديه اروپا بپيوندد، اما ما خود را شرقی می‌دانيم و ايران مهد هنر برای شرقی‌هاست، من با همين انگيزه به ايران آمده ام و پس از آشنايی با آثارهوشنگ مرادی‌ كرمانی، تصميم گرفتم با كمك همسرم کتاب های او را به تركی ترجمه كنم."

هوشنگ مرادی کرمانی
باسچی با ابراز تشكر از مرادی ‌كرمانی به خاطر پشتيبانی و حمايت از او درکار ترجمه آثار گفت:" تاكنون سه اثر از مراد‌ی كرمانی به زبان تركی استانبولی ترجمه شده كه مورد استقبال مردم تركيه قرار گرفته است. پیش از این مردم ترکیه تنها با آثار صمد بهرنگی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایران آشنا بوده اند."
ویصل باسچی دانشجوی دكترای زبان فارسی از دانشگاه تهران است و به تحقیق و پژوهش و ترجمه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایران مشغول است.

سيزدهمین نشست از نشست های مشترک "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" و "بنیاد ایران‌شناسی" 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۱۱:۴۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما