برای کودکان غزه

برای کودکان غزه

مایکل روزن ، شاعر نامدار یهودی تبار انگلیسی که سال هاست برای کودکان و نوجوانان شعر می سراید ، در روزهای گذشته شعری برای کودکان غزه سروده و در یک گردهمایی در پشتیبانی از کودکان غزه در هاید پارک لندن ، آن را برای صدها شرکت کننده خوانده است.

ترجمه این شعر را بخوانید:

در غزه، شما کودکان!

یاد می گیرید که از آسمان مرگ هم می بارد

و خانه ها را ویران می کند.

یاد می گیرید که در بستری پر از دود به خواب روید

و در صبحگاهان جز پلشتی چیزی برای خوردن نداشته باشید.

یاد می گیرید که در خیابان ها ماشین ها وارونه شوند

لباس ها به رنگ خون در آیند

دوستانتان تندیس شوند

و نانوایان نانی پخت نکنند.

یاد می گیرید که شب سلاحی شود که

اسباب بازی ها را بسوزاند

و نفس ها را بند آورد

و نوبت شما نیز فرا رسد.

یاد می گیرید که اگر آتش بگشایند

تنها نظامیان کشته نمی شوند

شما نیز جان به در نخواهید برد.

به کجا می توان گریخت؟

به کجا می توان رفت؟

به کجا می توان پناه برد؟‌

در سرزمینی که می شناسید!

یاد می گیرید که مرگ زندگی نیست

و هوا نان نیست.

اما ... بدانید

که زمین از آن همگان است،

و زنده ماندن حق شماست!

ترجمه زهره قایینی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۱-۰۳ ۱۲:۴۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما