بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان: صلح و دوستی برای کودکان جهان

بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان: صلح و دوستی برای کودکان جهان

به نام پروردگار کودکی

قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آن گاه کودکان با ذهنی سرشار از خیال این نوشته‌ها را بخوانند و آن را از صافی زیبایی‌ها عبور دهند تا مزه ی شیرین‌ترین قصه‌ها را در کام خود احساس کنند.

قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آن گاه کودکان از هر چیزی با نشانه‌های خاص خود یاد کنند. کوه‌های بلند را نشانه‌ی آزادی و ایستادگی، جنگل‌های سبز را نشانه‌ی خوشبختی، دریاهای آبی را نشانه‌ی وحدت و همبستگی و کبوتران سپید را نشانه‌ی صلح بدانند.

قرار است کسانی برای کودکان سراسر دنیا بنویسند؛ هر کس به زبانی و فرهنگی تا آن گاه کودکان با خواندن کتاب‌هایشان به دنیای بزرگترها راه پیدا کنند، آخر مگر نه این است که بیشتر آنان در ایام خردسالی پا در کفش بزرگترها می‌کنند تا شاید زودتر به جمع بزرگسالان راه پیدا کنند.

قرار است آنان که برای کودکان می نویسند، همیشه به یاد مخاطبان‌شان باشند، چون این جماعت از نویسندگان می‌دانند که متن‌های آنان با مخاطب است که جان می‌گیرد و به پرواز در می‌آید؛ و تفاوت نمی‌کند که این کودک به کدامین قوم و سرزمین وابسته باشد، چون پیمان نانوشته‌ای در میان تمامی کودکان دنیا وجود دارد که آنان هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند و همه‌ی دنیا را متعلق به خود می‌دانند.

اما قرار نیست آنان که برای کودکان می‌نویسند، بیانیه‌ی سیاسی صادر کنند، چون مخاطبان آنان در مناسبات قدرت هیچ یک از حکومت‌های دنیا سهمی ندارند و کودکان نیز از این بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها چیزی را با جان و دل احساس نمی‌کنند، چون قرار است آنان تا زمانی که کودک‌اند فقط قصه‌های قشنگ و رنگارنگ بخوانند و چه تلخ است این پرسش و صدها پرسش از این جنس که چرا کودکان باید تاوان زیاده خواهی‌ها و تجاوزگری‌های بزرگترها را بدهند و تلخ تر از آن این پاسخ که "چون دستی در مناسبات قدرت ندارند."

اکنون غزه در میان آتش و خون روز و شب را سپری می‌کند و اشغالگران بدون ‌بیم از هرگونه واکنش بین‌المللی به نقض قوانین بین‌المللی از جمله نقض پیمان نامه‌ی حقوق کودکان می‌پردازند. چنان که مدتی پیش عراق و لبنان و افغانستان و بوسنی چنین بودند؛ و چون قرار است آنان که برای کودکان می‌نویسند، همیشه به یاد مخاطبان‌شان باشند، از آنانی که دستی در جنگ و صلح دارند، می‌پرسند اکنون کودک فلسطینی به کدامین گناه کشته می‌شود؟

و با آن که می‌دانیم شاید کودک فلسطینی هیچگاه این متن را نبیند و نخواند، اما باور داریم که احساس ما از تمامی مرزهای قراردادی عبور می‌کند تا شاید در جلد کبوتران سپیدی که فوج فوج دل آسمان را می‌شکافند، نگاه آنان را به ژرفای آسمان آبی جلب کند تا باورکنند که در روزهای نه چندان دور قرار است به جای آتش دشمنی از آسمان باران عشق و دوستی ببارد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران به عنوان نهادی مدنی مطابق با مشی روشن و منش انسان دوستانه و صلح طلبانه‌ی خود از همه نهادهای مدنی ایران و همه‌ی مسئولان و نهادهای رسمی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد با اتخاذ تدابیر فوری به این تجاوز فاجعه‌ آفرین که بیش از همه کودکان را آماج کینه توزی‌های خود قرار داده است، پایان دهند!

انجمن فراخوانی درازمدت را برای برپایی جهانی به دور از جنگ و خشونت با عنوان «صلح و دوستی برای کودکان جهان» اعلام می‌دارد و امیدوار است با تلاشی پیگیر بتواند با یاری همگان نقشی مؤثر را در روند تاریخی بر قراری امنیت و آرامش برای کودکان ایفا کند.

بیایید همه با هم به یاری کودکان جنگ زده بشتابیم و بذر صلح و دانه‌ی مهر بکاریم تا خرمن مهربانی، صلح و دوستی درو کنیم!

صلح و دوستی برای کودکان جهان!

ایران– تهران

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

ديدگاه شما