به یاد گل سرخ بخوان!

به یاد گل سرخ بخوان!

یادنامه حسین ابراهیمی الوند با نام یادی از گل سرخ به کوشش شهرام اقبال زاده، محسن هجری و علی قنبری و در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تهیه و تدوین شده است. خانه کتاب هم پشتیبانی مالی آن را برعهده داشته است.

در این یادنامه یادداشت هایی از کوشندگان و دست اندکاران ادبیات کودک و نوجوان ایران مانند شهرام اقبال زاده، جمال الدین اکرمی، محمود برآبادی، مهدی حجوانی و محسن هجری  درباره الوند منتشر شده است.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، پیش از این نیز در سال ۱۳۸۶ یادنامه ای با نام از الوند تا دماوند را برای بزرگ داشت این مترجم نام آشنای ادبیات کودک و نوجوان و بینان گذار خانه ترجمه منتشر کرده بود.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۰-۱۶ ۱۳:۴۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما