برگزاری دومین کارگاه "آموزش و پرورش با بهره گیری از تئاتر"

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دومین کارگاه "آموزش و پرورش با بهره گیری از تئاتر" را ۱۹تا ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸ با حضور پروفسور كریستل هوفمن برگزار می کند.

در این کارگاه ۹ روزه، ۳۰ مربی  و كارشناس تئاتر كانون از سراسر كشور شرکت خواهند کرد.

كارگاه آموزشی پروفسور كریستل هوفمن، صبح روز ۱۹ دی در مركز تئاتر و تئاتر عروسكی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در پارك لاله تهران آغاز شد و هر روز تا ساعت ۱۷ و سی دقیقه ادامه خواهد داشت.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۰-۱۹ ۱۴:۴۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما