آماده سازی کتابخانه

آماده ‌سازی به طور عام به معنی انجام كارهای جاری برای گذاشتن كتاب در قفسه است.

این فعالیت ها عبارتند از:

 • ثبت و مهر زدن منابع در ابتدای ورود به کتابخانه
 • نوشتن شماره ی‌ بازیابی منابع روی برچسب ‌ها و چسباندن آنها
 • تهیه دسته برگه ‌های فهرست ‌نویسی
 • برگه آرایی برگه های فهرستنویسی و قرار دادن آن ها در برگه دان‌ های کتابخانه
 • چسباندن جیب كتاب(یا در صورت ماشینی بودن، نصب باركد و نوارهای مغناطیسی)، چسباندن برگه های سررسید امانت، نوشتن و قرار دادن کارت های امانت در جیب کتاب‌ها
 • تهیه کارت عضویت برای اعضادر مرحله‌ ی خدمات عمومی و سرویس‌ دهی اطلاعات
 • تهیه نشانه ‌های راهنما برای منابع در سطح کتابخانه

   

   

وزن: 
۰

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.