روزشمار کودکی، منتشر شد!

روزشمار کودکی، منتشر شد!

با نزدیک شدن سال نو، روزشمار کودکی در "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان" منتشر شد.

هر سال با فرارسیدن سال نو مردم در تکاپوی تهیه روز شمار یا تقویم برای خود، خانواده و یا دوستان خود هستند. گاه این روز شمارها به موضوع خاصی اختصاص دارند همچون روزشمار زنان و گاه به فعالیت های نهادی خاص. اما این نخستین بار است که روز شماری ویژه "‌فرهنگ کودکی" منتشر می شود. امسال "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان" با هدف حساس کردن همه افراد جامعه به موضوع کودکی روز شماری شامل همه رخداد های گستره کودکی در ایران و جهان را به شکل چهار رنگ با تصویر هایی زیبا آماده کرده است.

در این روز شمار ۲۳۰ صفحه ای تمامی رخداد های در پیوند با زندگی کودکان، از به تصویب رسیدن پیمان نامه حقوق کودک در سازمان ملل تا زادروز هانس کریستین اندرسن، از به تصویب رسیدن نخستین قانون منع کار کودکان درایران تا زادروز مهدی آذر یزدی، همراه با نوشته ای کوتاه و تصویر آورده است.

روزشمار کودکی، منتشر شد

این روزشمار به فرهنگنامه ای کوچک هم سان است که دارندگان آن هر روز برای نوشتن یادداشت های شخصی خود به آن سر می زنند و بخشی از این روزشمار را می خوانند. این روز شمار کتابی است درباره تاریخ زندگی فرهنگی و اجتماعی کودکان که همه ی روزهای هفته با خوانندگانش همراه خواهد.

روزشمار کودکی، منتشر شد

پشت جلد این روز شمار جمله ای از گاندی آمده است: "جامعه ای که از کودکانش پشتیبانی می کند هیچگاه به خشونت کشیده نمی شود."‌ موسسه بر این باور است که دوستداران فرهنگ کودکی با هدیه دادن این روز شمار به دوستان و آشنایان خویش می توانند در راه آگاه و حساس کردن آن ها به نیازها و حقوق کودکان گام بردارند و درسال نو در تحقق این شعار گاندی سهیم شوند. روزشمار کودکی، با قیمت ۷۲۰۰ تومان منتشر شده است.

روزشمار کودکی، منتشر شد

برای تهیه روزشمار می توانید با این شماره ها تماس بگیرید:

  • فروشگاه کتاب هدهد: ۷۷۶۲۹۹۹۴
  • نشر چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
  • موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ۸۸۷۱۶۹۵۴

ديدگاه شما