روز جهانی معلم فرخنده باد!

روز جهانی معلم فرخنده باد!

امروز ۱۳ مهر برابر با ۵ اکتبر روز جهانی معلم است.

شعار امسال روز جهانی معلم "فراخوانی برای آموزگاران" است.

آموزگاران، قدرتمندترین عامل در دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت هستند و فراخواندن آموزگاران به معنای فراخواندن آموزش با کیفیت برای همه است.
کسانی که از آموزش با کیفیت بالا بهره مند می شوند از زندگی بهتری برخوردارند. پایه های صلح و توسعه پایدار را آموزگاران آموزش دیده و با انگیزه مستحکم می کنند.

هم اکنون برای رسیدن به "هدف توسعه هزاره سازمان ملل" در ارتباط با فراگیر کردن آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵، به بیش از ۵ میلیون آموزگار جدید نیاز است. اما چالش امروز آموزش، تنها کمبود آموزگار نیست بلکه یافتن آموزگارانی است که از دانش و مهارت بالایی برخوردار باشند.
 

ایرنیا بوکووا مدیر کل یونسکو در این باره می گوید: "مهارت و دانش حرفه ای آموزگاران، مهم ترین عامل در بالا بردن کیفیت آموزش است. امسال ما در روز جهانی آموزگار از آموزگاران می خواهیم که مهارت و دانش حرفه ای خود را به شکل مستمر بهبود بدهند."
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۷-۱۳ ۱۲:۴۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما