نوروز فرخنده باد

نوروز فرخنده باد

بُزَک بمان بهار می‌یاد

سنبله‌ها هزار می‌یاد

تاجِ سرت سبزه بذار

با بچه‌ها شادی بکار

جشنی بزرگ به یادگار

نوروزِ جَم فرخنده دار

نوروز جمشیدی، بیکران بیکران

بر همه کودکان

مادران، پدران و بزرگان

فرخنده باد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۲:۳۱
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما