بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز منع کار کودک و مبارزه با کار کود

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز منع کار کودک و مبارزه با کار کودک

۱۲ ژوئن برابر با ۲۲ خرداد روز منع کار کودک و مبارزه با کار کودکان نام گزاری شده است. در تعریف جهانی، کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به کار گماشته می‌شوند، این کودکان پیش از رسیدن به سن قانونی کار، ناگزیر وارد بازار کار می‌شوند و کار زودرس آن ها مانع رشد طبیعی، اجتماعی، روانی و جسمانی آن ها می شود. انجمن حمایت از حقوق کودکان به این مناسبت بیانیه ای را در سایت خود منتشر کرده است که در زیر می خوانید:

روز جهانی مبارزه با کار کودکان همان گونه که از نامش پیداست روزی است که باید با کار کودکان مبارزه کرد . مبارزه با کار کودکان یعنی تلاش برای حذف کار کودکان ،یعنی اینکه هیچ کودکی نباید کار کند رویداد پر باری که متأسفانه در بسیاری از جوامع از جمله در کشور ما امکان پذیر نیست زیرا کودکان به علت فقر ، برای تأمین زندگی خانواده خود به اجبار به کار می پردازند بنابراین تا زمانی که چنین وضعیت اسفباری وجود دارد ،نمی توان با کار کودک مبارزه کرد به همین علت سطوح نازلتری از مطالبات در برابر حذف کار کودکان مطرح می شود که اگرچه فوایدی برای کودکان کار دارد اما همچنان آنان را در چرخه کار گرفتار می سازد.چرخه آسیب زایی که ورود کودک را به چرخه های مثبت دیگر از جمله آموزش، بهداشت، سلامت و بز می دارد.

با این حال باید حذف کار کودکان را به عنوان ایده ای انسانی در ذهن و قلب خود زنده نگه داریم و در کنار آن به کاهش کار کودکان ، تغییر کار آنها با هدف خذف کارهای پر خطر برای آنان ، تلاش برای ورود کودکان به چرخه آموزش با توجه به وضعیت آنان، تاکید بر سلامت جسمی و روانی آنها و کاهش رنجهای آنان تا حد امکان بپردازیم.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان فرصتی است تا در کنار حذف کار کودکان به عنوان خواسته ای بر حق اما امکان ناپذیر در شرایط فعلی مطالبات عملی خود را مطرح سازیم:

  • اجرای آیین نامه حمایت اجتماعی از کودک کار
  • این آیین نامه، اصلاح شده آیین نامه ساماندهی کودکان کار توسط وزارت رفاه ،تعاون و کار است که اگر چه با حفظ مصالح کودکان کار فاصله دارد، قدمی رو به جلوست و از این رو خواهان اجرای آن هستیم .
  • تصویب و اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
  • این لایحه دارای نقاط مثبت و منفی است اما در مجموع به بخش هایی از نیازهای حمایتی کودکان پاسخ می دهد و جا دارد با ایجاد تغییراتی در آن ،به تصویب و اجرای آن پرداخته شود.
  • تغییر قانون کار نوجوانان و کاهش ساعات کار آنان به نیم ساعت، دو ساعت، تا فرصتی برای پرداختن آنان به آموزش فراهم شود.
  • پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل که در حوزه جغرافیایی کشور ما زندگی می کنند ، اعم از ایرانی و مهاجر و قبول مسئولیت و نقش بیشتر وزارت آموزش و پرورش در این زمینه.
  • ایجاد اشتغال برای والدین کودکان کار با همکاری سازمان های غیردولتی مرتبط برای کمک به کاهش کار کودکان
  • جدیت در حذف کارهای پر خطر برای کودکان براساس مقاوله نامه سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است
  • نظارت جدی سازمان رفاه،تعاون و کار بر کارگاه های کار کودکان و نوجوانان با همکاری سازمانهای غیر دولتی مرتبط
  • بازنگری مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه کارگاه های کمتر از ده نفر از شمول قانونی وزارت رفاه ، تعاون و کار خارج اند.این مصوبه بهره کشی بیشتر کودکان و نوجوانان کار را در این کارگاه ها فراهم می سازد.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۳-۲۳ ۱۶:۱۳
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما