نشست نقد نمایشنامه و ترویج خواندن

نشست نقد نمایشنامه و ترویج خواندن

چهل و پنجمین نشست ترویج خواندن با موضوع نقد نمایشنامه و ترویج خواندن، با حضور عبدالحی شماسی و حسن پارسایی، دوشنبه ۳۰ آذرماه، در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. 

زمان: ساعت ۱۵ تا ۱۷

نشانی: کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی

ديدگاه شما