نشست نقد شعر و ترویج خواندن در کتابخانه کانون پرورشی

نشست نقد شعر و ترویج خواندن در کتابخانه کانون پرورشی

چهل و ششمین نشست ترویج خواندن با موضوع «نقد شعر و ترویج خواندن» دوشنبه ۲۸ دی در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

در این نشست اسداله شعبانی و انسیه موسویان سخنرانی خواهند کرد.

زمان: ساعت ۱۵ تا ۱۷

نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید اسلامبولی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۰-۱۶ ۱۱:۱۵
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام