داستان ها، ابزاری برای کاهش مشکلات روان شناختی کودکان

بهره گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان های کودک و نوجوان، یکی از راه هایی است که روان شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می کنند. اگر این داستان ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان های خوب و متناسب با نیازهای خود، می تواند با همذات پنداری با شخصیت یا شخصیت های اصلی داستان، در انگیزه ها، کنش ها و تجربه های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه ی شخصی کودک یا نوجوان می شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می گذارد.

با این رویکرد، دکتر مهری پریرخ و زهرا مجدی چهار مشکل روان شناختیِ عدم اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگری و ترس در کودکان هفت، هشت و نه ساله را پایه پژوهش خود قرار داده اند. این دو پژوهشگر، درونه کتاب های مناسب منتشر شده برای این گروه سنی کودک را در بازه ی زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ که از سوی گروه های بررسی شورای کتاب کودک گزینش و انتخاب شده است، بر پایه دیدگاه روان شناسان که برای کاهش هر یک از این مشکلات شناسایی شده، بررسی کرده اند.

فرآیند این بررسی ها تدوین کتاب «داستان ها: ابزاری برای کاهش مشکلات روان شناختی کودکان» است که دارای چهار بخش می باشد.

در آغاز بخش های چهار گانه کتاب، مقدمه ی کوتاهی درباره ی مشکل روان شناختی و روش ها و عناصری که در کاهش آن مشکل، کارآیی دارند و در هر یک از داستان ها به آن عناصر توجه شده، آمده است.

کتاب ها بر پایه الفبایی نام آن ها تدوین شده است. نویسنده، مترجم، تصویرگر، مکان نشر، ناشر و سال نشر، دیگر داده های کتاب شناختی هر مدخل است. چکیده نه چندان کوتاه داستان و پیام و عنصر کاهش دهنده آن مشکل، دیگر اجزای این کتاب شناختی است.

بخش «عدم اعتماد به نفس» با ۶۴ عنوان کتاب، بخش «اندوه» با ۳۷ عنوان کتاب، بخش «پرخاشگری» با ۴۷ عنوان کتاب و بخش چهارم - «ترس» - با ۴۳ عنوان کتاب مناسب (در مجموع ۱۹۱ عنوان کتاب) فهرست و شناسانده شده است.

کتاب داستان ها: ابزاری برای کاهش مشکلات روان شناختی کودکان، مرجع ارزشمند و سودمندی برای همه ی مادران، پدران، مربیان، آموزگاران، کتابداران، مشاوران و دیگر علاقه مندانی است که با چهار مشکل روحی عدم اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگری و ترس در کودکان هفت، هشت و نه ساله سروکار دارند و می کوشند این مشکلات را کاهش دهند و بهبود بخشند.

تهیه کننده
مسعود میرعلایی
سال نشر
۱۳۸۸
ناشران
نویسنده
زهره پریرخ و زهرا مجدی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on