آموزش گام به گام کودکان نابینا - ناشنوا

آموزش گام به گام کودکان نابینا - ناشنوا

در پیشگفتار جلد اول، توضیح داده شده است که این مجموعه ی دو جلدی، دستاورد تلاش گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است و در تدوین آن از منابع معتبر آموزشی جهان و تجربه های علمی وعملی نویسندگان این مجموعه بهره گرفته شده است.

نویسنده و همکارانش تلاش کرده اند مطالب را به زبان ساده و فهمیدنی و قابل اجرا برای والدین ارایه دهند تا آن ها بتوانند مهارت های لازم برای زندگی بهتر را به کودکان خود بیاموزند. این گروه از کودکان "باید بیاموزند" از آنچه دارند، استفاده کنند. در این مجموعه اشاره شده است که هم  کودک نابینا- ناشنوا، هم خانواده و هم هریک از والدین او منحصر بفردند. دوره ی آموزشی این مجموعه برای والدین کودکانی از فرهنگ های گوناگون که دچار درجات مختلف ضعف بینایی و شنوایی هستند و در مراحل متفاوت رشد به سر می برند، تهیه شده است و والدین می توانند با توجه به شیوه ی زندگی خانواده ی خود، برخی فعالیت ها و هدف ها را تغییر دهند. بهتر است آن ها فعالیت هایی را برای کمک به کودک شان نتخاب کنند که هم برای او و هم برای خودشان لذت بخش باشد و سبب خستگی شان نشود.

جلد اول این مجموعه در برگیرنده ی دوازده درس آموزشی همراه با تصایر زبان اشاره و جلد دوم در برگیرنده ی زبان اشاره و گام های یادگیری است که با آموزش حرکات غیر ظریف و ظریف، بازی ها و فعالیت های مناسب روزانه، روش های ساخت بازیچه ها در خانه، انتخاب اسباب بازی های مناسب، برقراری ارتباط با کودک نابینا – ناشنوا و آموزش او برای دستیابی به استقلال فردی همراه است .در این مجموعه  همچنین در باره  ی خدمات مدرسه برای این گروه از کودکان، سازمان های حمایتی وحقوق قانونی والدین آن ها اطلاعات سود مندی  داده شده است.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
یونس لطفی و دیگران
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ