لیست محتوا دسته بندی

ویلیام بلیک

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با ویلیام‌ بلیک را مشاهده کنید.

شعر گل سرخ زیبای من از ویلیام ‌بلیک
مقاله
به دستم داد روزی مهربانی گلی از روشنی در شب چراغی که زیباتر از آن هرگز نیاورد  بهار مهربان درهیچ باغی ولیکن من گل زیبای او را  به دستش دادم و با مهر گفتم: «گلی در باغچه...
نویسنده و پدیدآورندگان