لیست محتوا دسته بندی

جیمز باو

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با جیمز باو را مشاهده کنید.

تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین: افزایش کربن‌دی‌اکسید (مجموعه کتاب انرژی برای آینده)
معرفی کتاب
کتاب «تغییرات آب و هوای کره‌ی زمین: افزایش کربن‌دی‌اکسید» یک کتاب علمی اطلاعاتی برای آشنایی نوجوانان با تغییرات اقلیمی، عوامل موثر بر آن و راه‌های کنترل آن است. نویسنده در این کتاب ابتدا مخاطب...
نویسنده و پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ