لیست محتوا دسته بندی

ادوارد اردیزون

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با ادوارد اردیزون را مشاهده کنید.

پسرک و ناخدای شجاع
معرفی کتاب
پسرک در خانه ای ساحلی در كنار دریا زندگی می كند. و بهترین دوستانش قایقران پیر و ناخدای شجاع آنقدر از لذت و هیجانات زندگی و سفر های دریایی برای او گفته اند، كه پسرك مصمم است تا به زودی ملوان شود و به...
پدیدآورندگان