لیست محتوا دسته بندی

سحر سلطانی شورا قنبری

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با سحر سلطانی شورا قنبری را مشاهده کنید.

مرگ بالای درخت سیب
معرفی کتاب
کتاب «مرگ بالای درخت سیب» کتابی است در ستایش مرگ. از آن‌جایی که همه ما انسان‌ها در تمامی دوران‌ها به دنبال زندگی جاودانه هستیم، شنیدن این داستان دوباره آرزوی دیرینه‌مان را به ما یادآور می‌شود. آرزوی...

پرسش و پاسخ