فرزانه طاهری قندهاری

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با فرزانه طاهری قندهاری را مشاهده کنید.

موزه کودکی ایرانک به مناسبت جشن تیرگان و هفته صرفه‌جویی در آب با مشارکت کمیته آب، انرژی و محیط زیست، نشریه تخصصی مهر آب، مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی (وابسته به یونسکو) و انجمن روابط عمومی ایران، دو برنامه ویژه ترانه و موسیقی «کوک‌آب» و «چولی‌قزک و چمچه‌خاتون» را در روزهای 16 و 17 تیر ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار کرد.
یکشنبه, ۲۵ تیر
 فرزانه طاهری، کارشناس ارشد کتابداری، مدیر کتابخانه‌ی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و مدیر موزه‌ی کودکی ایرانک:
شنبه, ۳ تیر
زهره قایینی و فرزانه طاهری قندهاری در این کتاب کوشش کرده اند که افزون بر آموزش فهرستنویسی و سازماندهی کتابهای کتابخانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطلاحات مهم و لازم کتابداری، به علاقهمندان آموزش دهند که چگونه میتوانند کتابخانه ای پویا و فعال داشته باشند. در این دستنامه کتابدار گام به گام می آموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان منطقه و برگزاری فعالیت های مورد علاقه این گروه از کودکان و نوجوانان، کتابخانه خود را به کتابخانه ای فعال و پویا بدل سازد.
یکشنبه, ۲ شهریور