کتاب کودک و نوجوان: آن چه یک کتابدار کودک باید بداند

آن چه یک کتابدار کودک باید بداند

زهره قایینی و فرزانه طاهری قندهاری در این کتاب کوشش کرده اند که افزون بر آموزش فهرستنویسی و سازماندهی کتابهای کتابخانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطلاحات مهم و لازم کتابداری، به علاقهمندان آموزش دهند که چگونه میتوانند کتابخانه ای پویا و فعال داشته باشند. در این دستنامه کتابدار گام به گام می آموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان منطقه و برگزاری فعالیت های مورد علاقه این گروه از کودکان و نوجوانان، کتابخانه خود را به کتابخانه ای فعال و پویا بدل سازد.

او روش های بلندخوانی با کودکان و قصه گویی با آن ها را فرامی گیرد و تشویق می شود که با خواندن و شناخت الگوهای مشابه، خود پا پیش بگذارد و برنامه ای خلاقانه برای کتابخانه خود طراحی کند.

این دستنامه می تواند یاریگر کتابداران کتابخانه های کوچکی در محله ها، روستاها، آموزشگاه ها و کلاس های درس و همچنین کنشگران فرهنگی و مروجان کتابخوانی در سراسر ایران باشد.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
زهره قایینی, فرزانه طاهری قندهاری
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ