کتاب اسباب بازی

کتاب اسباب بازی

کتاب‌هایی که در این بخش کتابک پیشنهاد شده‌اند، کتاب‌های مقوایی، پاپ آپ یا واشو، کتاب‌های زبانه‌ای متحرک، کتاب‌های پارچه‌ای و کتاب‌های پلاستیکی هستند. این کتاب‌ها با درآمیختن بازی با آموزش، نخستین تجربه کودک شما از کتاب را به خاطره‌ای شیرین از کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل می‌کنند.

 

کتاب‌هایی که در این بخش کتابک پیشنهاد شده‌اند، کتاب‌های مقوایی، پاپ آپ یا واشو، کتاب‌های زبانه‌ای متحرک، کتاب‌های پارچه‌ای و کتاب‌های پلاستیکی هستند. این کتاب‌ها با درآمیختن بازی با آموزش، نخستین تجربه کودک شما از کتاب را به خاطره‌ای شیرین از کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل می‌کنند.

 

۱۰ سند موجود است.

عضویت در کانال تلگرام