چهره ها

کتاب پارچه ای چهره ها کودکان را با احساس های شادی، غم، خشم، نفرت و تعجب آشنا می کند. کتاب به شکل صورت است و اجزا صورت بر روی آن دوخته شده است.

برای ایجاد ارتباط با دیگران، کودکان نیاز دارند احساس‌های دیگران را از روی حالت‌های چهره ی آن ها تشخیص دهند و نیز بتوانند احساس‌های گوناگون خود را بشناسند و به موقع نشان دهند. کتاب را با کودک تان ورق بزنید و با کمک هم از روی حالت‌های چهره ی صورتک ها بگویید که در هر صفحه پسرک چه احساسی دارد. 

 

تهیه کننده
گروه کتابشناسی کتابک
Submitted by editor3 on