اختلاف پدر و مادر و پریشانی کودک

اختلاف پدر و مادر و پریشانی کودک

چرا برخی از کودکان بیشتر از کودکان دیگر از اختلاف بین پدر و مادرشان رنج می برند؟

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد برخی از کودکان بیشتر از همسن و سال های خود از این  اختلافات خانگی آسیب می بینند. بر اساس یافته های پژوهشگران دانشگاه لایکستر آمریکا، برداشتی که هر کودک از اختلاف پیش آمده و دلایل آن دارد، بر میزان آسیب عاطفی او از این پیشامد تاثیر مستقیم می گذارد. 

هنگامی که کودکی خود را مقصر اختلاف بین پدر و مادرش می بیند و به سرزنش خود می پردازد، بیشتر دچار آسیب های رفتاری مانند بروز رفتارهای غیر اجتماعی می شود. اما، اگر کودک در اثر اختلاف یا دعوای پدر و مادرش دچار ترس شود و احساس نا امنی کند، ممکن است دچار آسیب های عاطفی مانند افسردگی شود. 

آن چه این دانشمندان دریافته اند این است که اختلافات روزمره و همیشگی پدر و مادر بر رفتار کودکان و سلامت ذهنی آن ها می تواند بر اساس درکی که کودک از این اختلاف پیدا می کند، تاثیرات متفاوتی را بر او برجای بگذارد.

پروفسور گوردون هارولد، از دست اندرکاران این پژوهش می گوید بسیار مهم است که مشاوران خانواده، به پدر و مادرها به طور همزمان برای برطرف کردن اختلاف های روزمره شان در کنار  تقویت مهارت های فرزند پروری در والدین تلاش کنند. 

دلیل این مسئله نیز این است که مهارت های فرزند پروری به تنهایی نمی توانند به پدر و مادرها برای برطرف کردن مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان کمک کنند. آن ها باید بدانند که نوع رابطه با همسرشان و اختلافات روزمره آن ها نیز در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان موثر است. 

این پژوهش همچنین به این نتیجه رسید که دختران با احتمال بیشتری نسبت به پسران در اثر اختلاف های پدر و مادرشان دچار افسردگی می شوند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۲-۲۳ ۱۵:۱۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما