سخن افلاطون درباره آموزش به کودکان

افلاطون

کودکان را مجبور به یادگیری نکنید، از راه بازی به آن‌ها آموزش دهید.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.