الیزابت هاردویک

سخن الیزابت هاردویک درباره خواندن

بزرگترین هدیه برانگیختن شوقی برای خواندن است.

الیزابت هاردویک، نویسنده و منتقد آمریکایی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۰:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما