الیزابت هاردویک

 الیزابت هاردویک

بزرگترین هدیه برانگیختن شوقی برای خواندن است.

الیزابت هاردویک، نویسنده و منتقد آمریکایی

راهنما

عضویت در کانال تلگرام