سخن الیزابت هاردویک درباره خواندن

 الیزابت هاردویک

بزرگترین هدیه برانگیختن شوقی برای خواندن است.

الیزابت هاردویک، نویسنده و منتقد آمریکایی

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.