بهترین واژه‌ها را برگزین!

بهترین واژه‌ها را برگزین!

 مناسب برای کودکان ۳ تا ۱۲ سال

ابزار مورد نیاز:

کاغذ و مداد، لغت نامه و فرهنگ جامع، کاغذ رنگی،روزنامه و مجله ، نامه های تبلیغاتی ، قیچی، چسب

بهترین دوستت را چطور توصیف می کنی؟  با داشتن این پرسش در ذهن، کودکان شما جستجویی را  در روزنامه ها، نشریه‌ها و یا واژه نامه ها آغاز می‌کند. جستجویی برای یافتن بهترین واژه‌ها برای بیان احساسشان به بهترین دوست خود. واژه‌هایی که از اینجا و آن جا بریده شده اند و در کنار هم چسبانده می‌شوند تا یک کلاژ زیبا به وجود آورند. حاصل این فعالیت می تواند یک کادوی تولد بسیار دوست داشتنی برای دوست کودکان شما باشد. 

  پیش از این‌که کارتان را با قیچی  شروع کنید، بهتر است  واژگانی را در ذهن خود آماده  داشته باشید. کاغذ و مدادی را برای تهیه یک فهرست واژه ها در اختیارفرزندان‌تان قراردهید. به آن‌ها پیشنهاد کنید تا از یک  لغت نامه و یا فرهنگ جامع برای پیدا کردن واژه‌ها کمک بگیرند. به این نکته اشاره کنید که در دسترس داشتن این لغت نامه ها تا به حال کمک زیادی به نویسندگانی که به دنبال  واژه‌های مناسب هستند، کرده است. ممکن است بچه ها  برای بازی، واژه های جدیدی را هم انتخاب کنند و آن‌ها را یاد بگیرند. هنگامی که  کودکان میخواهند واژه‌های مورد نظرشان را از فهرستی که تهیه کرده اند انتخاب کنند، به آن‌ها کمک کنید. در جستجو به کودکان کمک کنید. زمانی که شما نگاهی کوتاه به عناوین روزنامه ها می‌اندازید، فرزندان شما می توانند به دنبال واژه‌های جالب درمجلات و نامه های تبلیغاتی باشند. همراه با کودکان واژه های مناسب را با قیچی ببرید. وقتی یک دسته کوچک از واژه های مناسب وتعدادی عکس‌های مناسب را جمع آوری کردید، فرزندان شما می توانند با چسب بریده‌های روزنامه را روی کاغذ رنگی بچسبانند.

 

ديدگاه شما