بی اف اسکینر

سخن بی اف اسکینر درباره شوق خواندن

لازم نیست ما کتاب‌های بزرگ و محشر را آموزش دهیم، کافی است که شوق خواندن را به کودکان بیاموزیم.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۰:۳۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما