تنبیه، کودکان را دروغگو می کند!

کودکانی که در مدرسه ای با اصول سفت و سخت و تنبیه به سر می برند، تمایل بیشتری به دروغ گفتن دارند تا رفتارهای نادرست خود را پنهان کنند.

بر اساس پژوهشی جدید این کودکان نسبت به همسالان شان که به مدرسه هایی با محیطی صمیمی تر می روند، بیشتر دروغ می گویند.

این پژوهش بر روی کودکان سه و چهار ساله انجام شده و در نشریه رشد کودک چاپ شده است؛  این پژوهش نشان می دهد کودکانی که در مدرسه های سختگیر درس می خوانند بهتر می توانند دروغ های متقاعد کننده از خود بسازند.

این پژوهش را پروفسور ویکتوریا تالوار استاد دانشگاه مک گیل، در کانادا با همکارانش انجام داده است. آن ها رفتارهای فریبکارانه را در دو گروه از کودکانی که در یک محل زندگی می کردند بررسی کردند. کودکان یکی از این گروه ها در یک مدرسه خصوصی که با شیوه سنتی اداره می شود درس می خوانند. در این مدرسه، سیلی زدن، پس گردنی زدن و نیشگون گرفتن کاری طبیعی است و همواره انجام می شود. در مدرسه دیگر، که آن هم خصوصی است، تنبیه به شکل سرزنش کردن و بیرون کردن از کلاس انجام می شود.

در این پژوهش، کودکان به شکل فردی مورد آزمایش قرار داده شدند. آن ها به نوبت در یک اتاق خالی قرار داده می شدند و به آن ها گفته می شد که یک اسباب بازی در اتاق وجود دارد اما آن ها نباید به آن نگاه کنند. بیشتر کودکان از هر دو مدرسه نتوانسته بودند مقاومت کنند و به اسباب بازی نگاه کرده بودند. تقریبا همه کودکان مدرسه سخت گیر، به دروغ گفتند که به اسباب بازی نگاه نکرده اند. اما تنها نیمی از دانش آموزان مدرسه دیگر، این دروغ را بر زبان آوردند.

کودکان مدرسه نخست، بهتر از کودکان دیگر موفق شدند که پرده پوشی کنند و به پرسش های دیگری که درباره شکل اسباب بازی از آن ها پرسیده شد به طور عمدی پاسخ های نادرست بدهند. پژوهشگران پس از این آزمون به دست اندرکاران مدرسه ها و پدر و مادرها توصیه کرده اند که تنبیه کردن هنگامی که کودک دروغ می گوید مانع دروغگویی های بعدی کودکان نمی شود، بلکه تنها سبب می شود که کودکان به مرور زمان در دروغگویی و پنهان کاری مهارت بیشتری پیدا کنند. 

 

کتابک در رابطه با این موضوع، مقاله‌ی زیر را پیشنهاد می‌دهد:

دلیل دروغگویی کودک چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد؟

 

Submitted by editor3 on