خواننده های تازه کار: ببین! من می توانم بخوانمش!

خواننده های تازه کار: ببین! من می توانم بخوانمش!

Beginning readers: Look!‎ I can read this!‎

دیدن کودکی که تازه خواندن را آغاز می کند، می تواند هیجان انگیز باشد.

کودکانی که تازه شروع به خواندن می کنند، کم کم به انسجام بخشیدن به حروف می پردازند، و بیش تر وقت ها "دوست دارند تمام این کار را خودشان انجام دهند." به عنوان یک پدر یا مادر مهم است که از تلاش های آن ها پشتیبانی، و در مسیر خواندن یاری کنیم. در این جا مطالبی درباره ی کودکانی که تازه شروع به خواندن می کنند، آمده است، همچنین نکاتی که باید به یاد داشت:

یک خواننده ی تازه کار:

 • می تواند حروف الفبا را نام ببرد و صدای بسیاری از آن ها را به شما بگوید.
 • مفهوم "واژه" را درک می کند.
 • تشخیص واژه هایی از یک متن یا یک فهرست را آغاز می کند.
 • هنگام تلاش برای هجی کردن واژه، حرف آغازین و شاید حرف پایانی آن را بیان  می کند.

وقتی همراه با کودکی که تازه شروع به خواندن کرده است، کتاب می خوانید:

 • با انگشت اشاره به واژه ها اشاره کنید، یعنی به هنگام خواندن واژگان، انگشت خود را از راست به چپ به دنبال واژگان حرکت بدهید. خواننده ی تازه کار شما پس از مدتی به انجام همان کار خواهد پرداخت.
 • بردبار و شکیبا باشید! کودکانی که تازه شروع به خواندن می کنند، ممکن است کند بخوانند. به کودک خود وقت بدهید تا بتواند واژگان را رمزگشایی کند و از قطع کلامش خودداری کنید.
 • توجه او را به حروف و صداها جلب کنید. اگر فرزند شما در خواندن واژه ای مشکل پیدا کرد، او را به نگاه کردن به حرف اول واژه و ادا کردن صدای آن وادارید.
 • در باره ی داستان گفت وگو کنید. وقتی فرزندتان خواندن کتابی را تمام کرد، حتما" درباره ی رویدادهای داستان با او حرف بزنید و حتی بخش های مورد علاقه اش را دوباره بخوانید.
 • به کودک تان نشان دهید که به او افتخار می کنید. با همراهی کردن کودک در خواندن یک کتاب، او را در لذت و هیجان خواندن با خودسهیم می کنید.
   

ديدگاه شما