شانزدهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ادبیات کودک» منتشر شد

شانزدهمین دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ادبیات کودک» منتشر شد

شانزدهمین دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک (سال هشتم، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶) با ۱۹۰ صفحه دربرگیرنده هشت مقاله پژوهشی نیمه دوم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

مطالب شانزدهمین دوفصلنامه «مطالعات ادبیات کودک»

- در کشاکش عشق و تنهایی؛ کندوکاوی در پیچ‌وخم‌های سفرهای کرگدن فریبا کلهر.

لاله آتشی در مقاله پژوهشی خود با رویکرد توصیفی‌تحلیلی به بررسی جایگاه مجموعه سفرهای کرگدن در قلمرو کتاب‌های تصویری‌داستانی کودکان پرداخته است.

- گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور؛ واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور، پژوهش سمانه اسدی.

- بررسی مراحل حل مسأله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله در ادبیات کودکان ایران؛ بر مبنای بررسی و مقایسه‌ داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای رده‌های سنی ب و ج منتشر شده در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵.

محبوبه البرزی و فاطمه یوسفی در پژوهش خود به بررسی و مقایسه تحلیل محتوای کیفی قیاسی و بر اساس مراحل حل مسأله «دیویی» و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله «گریفین» بر کتاب‌های داستانی تألیفی و ترجمه‌ای پرداخته‌اند. داستان‌های بررسی شده، دربرگیرنده ده کتاب داستانی تألیفی و ده کتاب داستانی ترجمه‌ای برگزیده از سوی شورای کتاب کودک بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، متناسب برای گروه سنی «ب» و «ج» است.

- پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک؛ تحلیلی روایت‌شناسانه از داستان آقا رنگی و گربه ناقلا از فرهاد حسن‌زاده.

در شانزدهمین دوفصلنامه‌ «مطالعات ادبیات کودک»، فرامرز خجسته و عاطفه نیک‌خو در مقاله پژوهشی‌شان کوشیده‌اند ویژگی‌های روایت پسامدرنیستی داستان آقا رنگی و گربه‌ ناقلا یا این‌جوری بود که اون‌جوری شد نوشته فرهاد حسن‌زاده و تصویرگری کتاب را بررسی و تحلیل کنند.

- تصویرسازی زنان در قصه‌های عامیانه مردم فارس.

پژوهنده شهرزاد شاه‌سنی در مقاله‌ خود، با روش پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل توصیفی‌تفسیری داده‌ها، به بررسی تصویرسازی زنان، همچنین نقش‌های جنسیتی و سنی، شخصیت‌های اصلی، صفات زنان و الگوهای سفر و جست‌وجو در قصه‌های عامیانه مردم فارس پرداخته است.

- لذت و اقتباس

ندا مرادپور دزفولی در پژوهش خود با بهره‌گیری از رویکرد «پری نودلمن» و لذت‌بخش بودن متن، به بررسی پنج اثر اقتباسی برای کودکان با تنوع در ساختار پرداخته است. پژوهش‌گر هدف مقاله‌اش را پرداختن به لذت که می‌تواند یکی از مهم‌ترین رکن‌های پدید آمدن اقتباس در گستره ادبیات کودک باشد، برگزیده است.

- بررسی افسانه‌ی دژ هوش‌ربا بر مبنای نظریه برونو بتلهایم.

نجمه واعظی دهنوی، طاهره خامنه باقری و سعدی جعفری در مقاله پژوهشی خود، نگاهی از دریچه روان‌کاوی به افسانه ایرانی دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی و بازنویسی صبحی مهتدی دارند. آنان بر اساس روان‌کاوی برونو بتلهایم به تحلیل و بررسی نمادهای موجود در این افسانه پرداخته‌اند.

عنوان هشتمین و آخرین مقاله در این شماره‌ از شانزدهمین دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک:

- در جست‌وجوی کمال مطلوب؛ بررسی تطبیقی ماهی سیاه کوچولو، نوشته صمد بهرنگی با جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ.

مقاله پژوهشی مشترک عبداله ولی‌پور و رقیه همتی است که به شیوه توصیفی‌تحلیلی وجوه اشتراک و افتراق این دو داستان را آشکار کرده‌اند.

در بخش آخر این شماره از دوفصل‌نامه – همچون شماره‌های پیشین – چکیده هشت مقاله به زبان انگلیسی آمده است.

بهای تک شماره‌‌ای شانزدهمین دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک، دستاورد مشترک مرکز مطالعات ادبیات کودک، دانشگاه شیراز و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ده هزار تومان است.

 

شانزدهمین دوفصلنامه

 

 

عضویت در کانال تلگرام