مارک تواین

مارک تواین

کسی که کتاب نمی خواند، بر کسی که نمی تواند بخواند، هیچ برتری ندارد!

راهنما

عضویت در کانال تلگرام