سخن مارک تواین درباره اهمیت کتاب خواندن

مارک تواین

کسی که کتاب نمی‌خواند، بر کسی که نمی‌تواند بخواند، هیچ برتری ندارد!

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.