نوجوانان رمان های ایرانی می خوانند

مرکز فرهنگی هنری شهر گنبد شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان گلستان، طرح "نکته ای در بوستان" را برای نوجوانان برگزار می کند.

در این طرح، که در ادامه نشست های نقد کتاب رمان نوجوان است، بیش از ۲۵عنوان رمان نوجوان به اعضا معرفی شده است. اعضای نوجوان این مرکز، کتاب ها را در تابستان می خوانند و سپس یک برگه بررسی کتاب برای هر یک از کتاب ها تهیه می کنند.

در این برگه های ارزیابی، نوجوانان دیدگاه خود را درباره نویسنده، محتوا و طرح روی جلد کتاب می نویسند و به صندوق آرا می دهند. در روز ۸ آبان، به مناسبت روز نوجوان، از نویسنده ای که رتبه برتر را به دست آورده دعوت می شود تا در نشست نقد کتاب با نوجوانان این مرکز شرکت کند. 

در این روز، به نوجوانانی که بیشترین تعداد کتاب را خوانده اند نیز جایزه داده می شود. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۲ ۱۳:۱۹
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
نویسنده:
محمدحسین منتظری کارشناس روابط عمومی کانون استان گلستان
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.