روز جهانی زن بر همه زنان سرزمین‌مان فرخنده باد! به این مناسبت یادی می کنیم از هفت بانوی نهاد ساز حوزه ادب و فرهنگ کودکی

۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند روز بین‌المللی زن است به این مناسبت یاد می‌کنیم از کوشندگان و نویسندگان و شاعران حوزه کودک فردوس وزیری، پروین دولت آبادی، معصومه سهراب ، ثمینه باغچه بان، لیلی ایمن آهی، توران میرهادی و توران اشتیاقی.

  • فردوس وزیری (۱۳۰۸-۱۳۵۸) آموزگار، نویسنده و کارشناس ادبیات کودکان و عضو شورای نویسندگان نشریه‌های پیک. او نزدیک به ۵۰۰ قصه و داستان نوشت و بازنویسی کرد که بیشتر آن‌ها در مجله‌های پیک منتشر شد که با هدف تامین مواد خواندنی مناسب و ارزان برای جمعیت نوآموزان رو به افزایش کشور منتشر می‌شد.
  • پروین دولت آبادی (۱۳۰۳-۱۳۸۷) از پایه گذاران و پیشگامان شعر مدرن کودک و نیز از بنیادگذاران شورای کتاب کودک. او دنیای زبانی شعر کودک را متحول کرد. تا پیش از دهه چهل شعر کودک بسیار پندگرا بود ولی با پروین دولت آبادی و البته چند شاعر دیگر، شعر کودک وارد مرحله جدیدی شد و به بعد زیبایی شناختی در شعر کودکان هم توجه شد. پروین در کنار زندگی شاعرانه خود در دوره جوانی زندگی خود را وقف کودکان پرورشگاه ها و یتیم خانه های تهران کرد.
  • معصومه سهراب (۱۳۸۳-۱۳۰۴) یکی از پایه گذاران کودکستان مهر و مجتمع آموزشی مهران، از مدارس پیشرو  و الگواره ایران و از بنیان گذاران شورای کتاب و کارشناس آموزش و پرورش. از ویژگی‌های او، پیوند ادبیات کودکان با آموزش و پرورش بود و در دوره زمانی خود بزرگ‌ترین کتابخانه آموزشگاهی ایران را در مدرسه خود بنا نهاد.
  • ثمینه باغچه بان (۱۳۰۶)  دختر جبار باغچه بان و همراه و یاور او در آموزش به کودکان ناشنوا و کم شنوا. در زمینه ساده سازی آموزش سواد پایه نیز او چهره برجسته ای است و برای نخستین بار روش کلی جبار باغچه بان در آموزش الفبا را به کودکان را وارد کتاب درسی کرد و کتابی برای اعضای سپاه دانش با این روش نوشت. ثمینه باغچه بان هم چنان آثار زیادی در حوزه کودک و نوجوان دارد.
  • توران میرهادی (۱۳۰۶-۱۳۹۵)، استاد ادبیات کودک، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش، از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و بنیان‌گذار و مسئول طرح فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، اولین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان و نوجوانان است. میرهادی را «مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران» و معمار نهاد کودکی ، قهرمان فرهنگنامه کودک در ایران خوانده‌اند.
  • لیلی ایمن آهی (۱۳۰۸ -۱۳۹۷) نظریه پرداز آموزش و پرورش و ادبیات کودکان، از بنیانگذاران شورای کتاب. او کسی بود که ایده تاسیس نهادی را برای ترویج ادبیات کودکان را با توران میرهادی مطرح کرد و تدریس ادبیات کودکان را در کلاس‌های تربیت معلم و کتابدار آغاز کرد و سپس آن را چون مبحثی از آموزش خواندن در برنامه‌های روش تدریس خواندن وارد دانشگاه  تربیت معلم کرد که سبب شد سرانجام در دهه ۵۰ به شکل درسی مستقل در دانشکده علوم تربیتی، رشته کتابداری در سطح لیسانس و فوق‌لیسانس تدریس شود.
  • توران اشتیاقی (۱۳۰۹-۱۳۹۴) از بنیان گذاران شورای کتاب کودک، از مسئولان پیشین گروه ترویج کتابخوانی شورای کتاب کودک. اشتیاقی یکی از نخستین افرادی بود که برگزاری نمایشگاه کتاب کودک را در ایران پایه‌گذاری کرد. تأثیرگذارترین فعالیت‌های توران‌دخت اشتیاقی به تدریس ادبیات کودکان در دانشکده مکاتبه‌ای در سال ۱۳۵۲ مربوط می‌شود که دانشجویان آن آموزگارانی بودند که ضمن خدمت تحصیل می‌کردند.  

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.