ویلیام باتلر ییتس

ویلیام باتلر ییتس

آموزش پر کردن یک سطل نیست، آموزش روشن کردن یک شعله است.

ویلیام باتلر ییتس، شاعر ایرلندی

راهنما

ديدگاه شما