پرورش تخیل و کنجکاوی کودکان

پرورش تخیل و کنجکاوی کودکان

Nurturing imagination and curiosity

بیشتر كودكان به طور ذاتی دارای استعداد بازیگری، ‌داستان‌گویی و ایفای نقش در نمایش هستند، متاسفانه ریشه چنین استعداد خدادادی به خاطر وادار كردن بچه‌ها به یادگیری و انجام تكالیف و مسئولیت‌های متعددخیلی زود می‌خشكد، اما ما مربیان و پدران و مادران می توانیم با بلندخوانی کتاب این حس تخیل و نمایش را در آن‌ها زنده نگه‌داریم.

آپارات:
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۱۰-۰۹ ۰۹:۰۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما