بیوک ملکی

نام هنریبیوک ملکی
نام
بیوک
نام خانوادگی
ملکی

از زبان بیوک ملکی :

سال  ۱۳۳۹ در قزوین به دنیا آمدم. از دوران کودکی به تهران آمدم. از نوجوانی با شعر آشنا شدم چون پدرم شعر می‌گفت و دیوان شاعران در دسترسم بود. علاقه زیادی به شعرهای پروین اعتصامی داشتم و بیشتر شعرهایش را حفظ کرده بودم. بدون شک خواندن و حفظ شعرهای پروین مرا سمت شعر گفتن کشانده است. گه گاه شعرهایی می‌گفتم. از دوران دبیرستان شعر گفتن برایم جدی تر شد و پدر و مدیر دبیرستانم، آقای نیک روش مشوق من بودند. در نوجوانی مجله‌های کیهان بچه‌ها، اطلاعات دختران و پسران، پیام شادی و پیک‌ها را می‌خواندم و با شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان هم آشنا بودم. پس از انقلاب به سرم زد که شعرهایم را چاپ کنم.

دو شعر نوجوانانه گفته بودم که آن‌ها را بردم به مجله پیک که هنوز نامش تغییر نکرده بود. محمود حکیمی سردبیر مجلات بود. شعرها تصویب شد و قرار بود چاپ شود که همزمان شد با تعطیلی مجلات پیک. بعد از آن همکاری‌ام را با مجله کیهان بچه‌ها آغاز کردم. در آنجا هر هفته جلسات شعری داشتیم با شاعران کودک و نوجوانانه سرا. سال ۶۲ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شدم تا سال ۶۴ که از کانون به دلیل مخالفتم با حضور انجمن حجتیه در مدیریت کانون حکم اخراج گرفتم و بعد شدم سردبیر برنامه کودک رادیو. بعد از یک سال از طرف مدیر رادیو دستور آمد که بچه‌ها در مسابقه برنامه دست نزنند و من هم نپذیرفتم و از رادیو رفتم. به پیشنهاد قیصر امین پور و سید حسن حسینی در واحد کودک و نوجوان حوره هنری مشغول به کار شدم که آن هم یکسال بیشتر دوام نیاورد و دسته جمعی از آنجا اخراج شدیم. از ابتدای سال ۶۷ با قیصر امین و عموزاده خلیلی و دوستان دیگر سروش را راه انداختیم و هفده سال در این مجله بودیم. سال ۸۲. مجله هم تعطیل شد. حالا، مدیرعامل دفتر شعر جوان و مسئول هنری بخش کودک و نوجوان انتشارات امیر کبیر هستم.

بیوک ملکی

فهرست آثار بیوک ملکی
 • ستاره باران، انتشارات برگ، ۱۳۶۶
 • بربال رنگین کمان، سروش، ۱۳۷۰
 • پشت یک لبخند، بنفشه، ۱۳۷۱
 • کوچه دریچه‌ها، کانون پرورش، ۱۳۷۶
 • از هوای صبح، سروش، ۱۳۷۶
 • در پیاده رو، تربیت، ۱۳۸۰، از چاپ ششم و هفتم در انتشارات امیر کبیر
 • باز با باران، کانون، ۱۳۸۵، گزیده
 • بیا بگیر سیب را، کانون، ۱۳۸۷
 • مترسک عاشق بود، افق، ۱۳۸۹
 • روزهای بادبادک، مروارید، ۱۳۹۳
 • چرا تو سنگی، کانون پرورش، ۱۳۹۴
 • بوق سگ، پیدایش ۱۳۹۵
وتصویرگری روی جلد و متن، بیش از پانزده کتاب
ترانه‌ها و تصنیف‌ها:
 • تصنیف «آمدی» آهنگساز «فریدون حافظی»
 • تصنیف «خزان» آهنگساز «منصور نریمان». خواننده «سالار عقیلی»
 • تصنیف «ساحل» آهنگساز «زندیان». خواننده «سالار عقیلی». اجرا در ارکستر ملی
 • و تصنیف‌های کار شده و در دست آهنگسازی
جوایز
 • برگزیده بیست سال ادبیات کودک و نوجوان (انجمن نویسندگان)
 • برگزیده جشنواره بیست سال ادبیات پایداری
 • برنده چهار لوح زرین از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • برنده «دوچرخه طلایی» برای کتاب «در پیاده رو»
 • تقدیری کتاب سال وزارت ارشاد
 • برگزیده جشنواره شعر فجر (دو دوره)
 • برگزیده جایزه عباس یمینی شریف (شورای کتاب کودک) برای کتاب مشترک هیچ هیچ هیچانه
 • و جوایز دیگر
تخصص‌ها
 •  شعر نوجوان
 • تصویرگری کتاب‌های کودک و نو جوان. در یک دوره
 • سرودن تصنیف‌های بزرگسالانه
 • ویراستاری
مسئولیت‌های بیوک ملکی از سال ۶۲ تا کنون
 • کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان
 • سردبیر برنامه کودک رادیو
 • عضو شورای سردبیری مجله سروش نوجوان (۱۷) سال
 • سردبیر برنامه نوجوان رادیو
 • کار در گروه کودک شبکه دو (چهار سال)
 • مدیر بخش هنری شکوفه، انتشارات امیر کبیر (در حال حاضر)
 • عضو هیئت مدیره خانه شاعران (در حال حاضر)
 • مدیرعامل دفتر شعر جوان (در حال حاضر)
مدرک تحصیلی:

 مدرک درجه ۱ هنری

Submitted by editor on
بیوک ملکی
نام
بیوک
نام خانوادگی
ملکی

از زبان بیوک ملکی :

سال  ۱۳۳۹ در قزوین به دنیا آمدم. از دوران کودکی به تهران آمدم. از نوجوانی با شعر آشنا شدم چون پدرم شعر می‌گفت و دیوان شاعران در دسترسم بود. علاقه زیادی به شعرهای پروین اعتصامی داشتم و بیشتر شعرهایش را حفظ کرده بودم. بدون شک خواندن و حفظ شعرهای پروین مرا سمت شعر گفتن کشانده است. گه گاه شعرهایی می‌گفتم. از دوران دبیرستان شعر گفتن برایم جدی تر شد و پدر و مدیر دبیرستانم، آقای نیک روش مشوق من بودند. در نوجوانی مجله‌های کیهان بچه‌ها، اطلاعات دختران و پسران، پیام شادی و پیک‌ها را می‌خواندم و با شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان هم آشنا بودم. پس از انقلاب به سرم زد که شعرهایم را چاپ کنم.

دو شعر نوجوانانه گفته بودم که آن‌ها را بردم به مجله پیک که هنوز نامش تغییر نکرده بود. محمود حکیمی سردبیر مجلات بود. شعرها تصویب شد و قرار بود چاپ شود که همزمان شد با تعطیلی مجلات پیک. بعد از آن همکاری‌ام را با مجله کیهان بچه‌ها آغاز کردم. در آنجا هر هفته جلسات شعری داشتیم با شاعران کودک و نوجوانانه سرا. سال ۶۲ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شدم تا سال ۶۴ که از کانون به دلیل مخالفتم با حضور انجمن حجتیه در مدیریت کانون حکم اخراج گرفتم و بعد شدم سردبیر برنامه کودک رادیو. بعد از یک سال از طرف مدیر رادیو دستور آمد که بچه‌ها در مسابقه برنامه دست نزنند و من هم نپذیرفتم و از رادیو رفتم. به پیشنهاد قیصر امین پور و سید حسن حسینی در واحد کودک و نوجوان حوره هنری مشغول به کار شدم که آن هم یکسال بیشتر دوام نیاورد و دسته جمعی از آنجا اخراج شدیم. از ابتدای سال ۶۷ با قیصر امین و عموزاده خلیلی و دوستان دیگر سروش را راه انداختیم و هفده سال در این مجله بودیم. سال ۸۲. مجله هم تعطیل شد. حالا، مدیرعامل دفتر شعر جوان و مسئول هنری بخش کودک و نوجوان انتشارات امیر کبیر هستم.

بیوک ملکی

فهرست آثار بیوک ملکی
 • ستاره باران، انتشارات برگ، ۱۳۶۶
 • بربال رنگین کمان، سروش، ۱۳۷۰
 • پشت یک لبخند، بنفشه، ۱۳۷۱
 • کوچه دریچه‌ها، کانون پرورش، ۱۳۷۶
 • از هوای صبح، سروش، ۱۳۷۶
 • در پیاده رو، تربیت، ۱۳۸۰، از چاپ ششم و هفتم در انتشارات امیر کبیر
 • باز با باران، کانون، ۱۳۸۵، گزیده
 • بیا بگیر سیب را، کانون، ۱۳۸۷
 • مترسک عاشق بود، افق، ۱۳۸۹
 • روزهای بادبادک، مروارید، ۱۳۹۳
 • چرا تو سنگی، کانون پرورش، ۱۳۹۴
 • بوق سگ، پیدایش ۱۳۹۵
وتصویرگری روی جلد و متن، بیش از پانزده کتاب
ترانه‌ها و تصنیف‌ها:
 • تصنیف «آمدی» آهنگساز «فریدون حافظی»
 • تصنیف «خزان» آهنگساز «منصور نریمان». خواننده «سالار عقیلی»
 • تصنیف «ساحل» آهنگساز «زندیان». خواننده «سالار عقیلی». اجرا در ارکستر ملی
 • و تصنیف‌های کار شده و در دست آهنگسازی
جوایز
 • برگزیده بیست سال ادبیات کودک و نوجوان (انجمن نویسندگان)
 • برگزیده جشنواره بیست سال ادبیات پایداری
 • برنده چهار لوح زرین از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • برنده «دوچرخه طلایی» برای کتاب «در پیاده رو»
 • تقدیری کتاب سال وزارت ارشاد
 • برگزیده جشنواره شعر فجر (دو دوره)
 • برگزیده جایزه عباس یمینی شریف (شورای کتاب کودک) برای کتاب مشترک هیچ هیچ هیچانه
 • و جوایز دیگر
تخصص‌ها
 •  شعر نوجوان
 • تصویرگری کتاب‌های کودک و نو جوان. در یک دوره
 • سرودن تصنیف‌های بزرگسالانه
 • ویراستاری
مسئولیت‌های بیوک ملکی از سال ۶۲ تا کنون
 • کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان
 • سردبیر برنامه کودک رادیو
 • عضو شورای سردبیری مجله سروش نوجوان (۱۷) سال
 • سردبیر برنامه نوجوان رادیو
 • کار در گروه کودک شبکه دو (چهار سال)
 • مدیر بخش هنری شکوفه، انتشارات امیر کبیر (در حال حاضر)
 • عضو هیئت مدیره خانه شاعران (در حال حاضر)
 • مدیرعامل دفتر شعر جوان (در حال حاضر)
مدرک تحصیلی:

 مدرک درجه ۱ هنری

لینک کوتاه

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.