گلی امامی

گلی امامی
مشخصات
نام: 
گلی
نام خانوادگی: 
امامی

از زبان گلی امامی:

اهل تهرانم. به دلیل شغل پدرم که شهردار و فرماندار بود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرستان‌های گوناگون به انجام رساندم. وارد دانشکده هنرهای تزئینی شدم. برای ادامه تحصیل به آلمان و سپس انگلستان رفتم. در حقیقت به دلایل شخصی رفتم که دیگر برنگردم، به عبارت دیگر مهاجرت کردم، ولی تقدیر سرنوشت دیگری برایم رقم زده بود. در انگلستان با کریم امامی ازدواج کردم، به ایران برگشتم و به فاصله چند ماه به استخدام مؤسسه انتشارات فرانکلین در آمدم، و این اتفاق مسیر زندگی‌ام را تغییر داد.

من که از کودکی عاشق کتاب و خواندن بودم اکنون در قلب نهادی بودم که کتاب را از نخستین مراحل تا چاپ تولید می‌کرد. و برای من حکم دانشگاه تولید کتاب را داشت. در آنجا بسیار آموختم. و نیز درهمانجا بود که مترجم شدم. اولین کتابی که ترجمه کردم (سرافینا، مری ک. هریس) برنده جایزه یونسکو برای بهترین ترجمه کتاب نوجوانان شد. تأییدی بر این که به این کار ادامه بدهم. اکنون بیش از پنجاه سال است که در کنار انواع فعالیت‌های موظفِ مربوط به نشر و کتاب، به ترجمه هم ادامه داده‌ام. طی این دوران چیزی بیش از چهل و چند کتاب با ترجمه من منتشر شده است.

گلی امامی

خرید کتاب‌های گلی امامی

فهرست کتاب‌ها

  • خانواده من و بقیه حیوانات، جرالد دارل، نشر چشمه، ۱۳۹۵.
  • روزی ک‍ه ب‍ه م‍اه ب‍روم. ن‍وی‍س‍ن‍ده ک‍لادی‍ا ل‍وئ‍ی‍س؛  ب‍ان‍ک ص‍ادرات ای‍ران، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، ۱۳۴۹
  • س‍راف‍ی‍ن‍ا. ن‍وش‍ت‍ه م‍ری کتلین ه‍ری‍س؛ امی‍رک‍بی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، ۱۳۴۹
  • پی پی ج‍وراب ب‍ل‍ن‍د. آس‍ت‍ری‍د ل‍ی‍ن‍دگ‍رن؛ جی‍بی، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، ۱۳۵۰
  • ات‍وب‍وس م‍درس‍ه. ن‍وش‍ت‍ه م‍ری کتلین ه‍ری‍س؛ کت‍اب‍‌ه‍ای جی‍بی، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن، ۱۳۵۳
  • ن‍گ‍اه ب‍ه اف‍ری‍ق‍ای سی‍اه: س‍رزمی‍ن رازه‍ا و رم‍زه‍ا. س‍روش (ان‍ت‍ش‍اارت رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون م‍ل‍ی ای‍ران)، ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری‌ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان، ۱۳۵۶
  • شاهزاده خوشحال. اسکار وایلد. نشر موج, ۱۳۶۸
  • روباه مزرعه. آیلین دانلاپ. نشر چشمه, ۱۳۷۹
  • ماجراهای من در منظومه شمسی. ن‍وش‍ت‍ه ج‍ف‍ری ت‍ی وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دنی‍س اف ری‍گ‍ان. شرکت رجای فرهنگی
راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.