فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی آب، 2 فروردین

«روز جهانی آب» در هرسال به موضوع «آب و تغییر اقلیم» و تأثیر متقابل این دو برهم می‌پردازد. ۲۲ مارس (دوم فروردین)، از سوی سازمان ملل، «روز جهانی آب» نامگذاری شده است. در این روز به آگاه‌سازی مردم درباره‌ی اهمیّت آب و حمایت از مدیریت پایدارِ منابع آب شیرین پرداخته می‌شود.
تمرکز بر دسترسی جهانی به آبِ پاکیزه و رعایت اصول بهداشتی در راستای هدف‌های توسعه‌ی پایدار است؛ از این رو برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۳ به این روز اختصاص داده شد و از آن پس، بسیاری از مردم جهان این روز را گرامی می‌دارند.

 

کتابک برای روز جهانی آب کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قانون‌های آبکی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قانون‌های آبکی/ خرید کتاب قانون‌های آبکی)
آب چال/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب آب چال/ خرید کتاب آب چال)
سفر به خير قطره کوچولو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سفر به خير قطره کوچولو/ خرید کتاب سفر به خير قطره کوچولو
صرفه جویی در مصرف آب/ برای 5 تا 12 سال/ (معرفی کتاب صرفه جویی در مصرف آب/ خرید کتاب صرفه جویی در مصرف آب)
جشن ماهی‌ها - مجموعه زمین عزیز من/ برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب جشن ماهی‌ها / خرید کتاب جشن ماهی‌ها
سفر مرغابی‌ها - مجموعه زمین عزیز من/ برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب سفر مرغابی‌ها / خرید کتاب سفر مرغابی‌ها
هيولای سبز دريا را نجات می‌دهد/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هيولای سبز دريا را نجات می‌دهد / خرید کتاب هيولای سبز دريا را نجات می‌دهد)
آب از آبمیوه مهم‌تره – نگهبانان زمین/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آب از آبمیوه مهم‌تره – نگهبانان زمین/ خرید کتاب آب از آبمیوه مهم‌تره – نگهبانان زمین)
آب و صرفه جویی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آب و صرفه جویی/ خرید کتاب آب و صرفه جویی)
چرا باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم؟/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب چرا باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم؟/ خرید کتاب چرا باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم؟)
بازيافت در مصرف آب/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بازيافت در مصرف آب/ خرید کتاب بازيافت در مصرف آب) 
کمبود آب/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کمبود آب/ خرید کتاب کمبود آب)
بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب/ خرید کتاب بازمصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف آب)
ارزش آب/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی‌کتاب ارزش آب/ خرید کتاب ارزش آب)
حفاظت آب‌ها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حفاظت آب‌ها/ خرید کتاب حفاظت آب‌ها)
آب مایه‌‌ی حیات/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آب مایه‌ی حیات/ خرید کتاب آب مایه‌ی حیات)
از آلودگی آب چه می‌دانیم؟/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی‌کتاب از آلودگی آب چه می‌دانیم؟/ خرید کتاب از آلودگی آب چه می‌دانیم؟
نجات آب/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی‌کتاب نجات آب/ خرید کتاب نجات آب)
آلودگی دریاها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی ‌کتاب آلودگی دریاها/ خرید کتاب آلودگی دریاها)
آب انبار/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی‌کتاب آب انبار/ خرید کتاب آب انبار)
دستنامه کارگاه محيط زيست - مربيان/ برای آموزشگران و کتابداران/ (خرید دستنامه)
دستنامه محيط زيست - پیش‌دبستان/ برای آموزشگران و کتابداران/ (خرید دستنامه)
دستنامه محيط زيست - دبستان/ برای آموزشگران و کتابداران/ (خرید دستنامه)
دستنامه محيط زيست - نوجوان/ برای آموزشگران و کتابداران/ (خرید دستنامه)
دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب اول: آب / برای آموزشگران و کتابداران/ (فایل PDF کتاب)

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on