بزغاله و گرگ  - افسانه‌های ازوپ شماره 28

بزغاله و گرگ - افسانه‌های ازوپ ۲۸

چوپان برای اَسیب ندیدن بزغاله،‌ آن را روی بام کاهگلی سرپناهِ گوسفندان گذاشته‌ بود. بزغاله در لبه‌ی پشت‌بام در حال چرا بود که گرگ را دید. بزغاله بدون ترس، و برای خوش‌حالی خودش، گرگ را صدا زد و شروع به مسخره کردن گرگ کرد، زیرا می‌دانست که پنجه‌ها و دندان‌های گرگ به او نمی‌رسد.

گرگ از آن پایین به بزغاله نگاهی کرد و گفت: «صدایت را شنیدم، و کوچک‌ترین کینه‌ای برای حرف‌هایی که می‌زنی یا کارهایی که انجام می‌دهی از تو ندارم. چون وقتی آن بالا هستی، این بام است که حرف می‌زند و مرا مسخره می‌کند، نه تو که روی آن نشسته‌ای.»

چیزی را که هرگز نمی‌گویی، در هیچ وضعیت دیگر بازگو نکن.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۶-۱۹ ۰۸:۳۹
نویسنده:
ازوپ
برگردان:
شیرین سلیمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.