فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی یوزپلنگ، 13 آذر

۴ دسامبر (۱۳ آذر) «روز جهانی یوزپلنگ»، گونه‌ای در خطر جدی انقراض، نام گرفته است. یوزپلنگ (چیتا) سریع‌ترین حیوان خشکی‌زی کره‌ی زمین، به کمک همه‌ی مردم جهان برای مبارزه با خطر انقراض خود نیاز دارد. برپایه گزارش‌های «موسسه حفاظت از یوزپلنگان» (CCF)، اکنون این گونه‌ی آسیب‌پذیر، تنها در ۹ درصد از دامنه‌ی زیستی خود در طول تاریخ، باقی مانده است. یوزپلنگ در قاره‌ی آسیا با خطر بزرگی روبه‌روست؛ شمار باقی‌مانده از این جانور در قاره‌ی آسیا، به کم‌تر از ۴۰ یوزپلنگ در کشور ایران محدود شده است.

کتابک برای روز جهانی یوزپلنگ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

یوزپلنگ هرطور شده می‌خواست برنده شود – رفتارهای خوب/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یوزپلنگ هرطور شده می‌خواست برنده شود – رفتارهای خوب/ خرید کتاب یوزپلنگ هرطور شده می‌خواست برنده شود – رفتارهای خوب)
فریاد یوزپلنگ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فریاد یوزپلنگ/ خرید کتاب فریاد یوزپلنگ) 
نجات حیات وحش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نجات حیات وحش/ خرید کتاب نجات حیات وحش
انجمن یوزهای شریف/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب انجمن یوزهای شریف/ خرید کتاب انجمن یوزهای شریف)
سایه‌ی هیولا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سایه‌ی هیولا/ خرید کتاب سایه‌ی هیولا
یوزپلنگ آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران/ (برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب یوزپلنگ آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران/ خرید کتاب یوزپلنگ آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران)
ردپای پلنگ/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ردپای پلنگ/ خرید کتاب ردپای پلنگ
گونه‌های در خطر/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب گونه‌های در خطر/ خرید کتاب گونه‌های در خطر

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on