فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی کامی‌شی‌بای (کارت‌های تصویری قصه‌گویی)، 16 آذر

۱۶ آذر برابر با ۷ دسامبر «روز جهانی کامی‌شی‌بای» است. انجمن بین‌المللی کامی‌شی‌بای ژاپن (IKAJA) از سال ۲۰۱۸ این روز را به نام روز جهانی کامی‌شی‌بای نام‌گذاری کرده است و در این روز از علاقه‌مندان در سراسر جهان دعوت می‌کند تا کامی‌شی‌بای اجرا کنند و به دوست‌داران آن در ژاپن و دنیا بپیوندند. کامی‌شی‌بای Kamishibai یا «کارت‌های تصویری قصه‌گویی»، گونه‌ای از قصه‌گویی دیداری است که از دهه‌ی ١٩٣٠ در ژاپن رواج یافت. کامی Kami در زبان ژاپنی به معنای کاغذ و شی‌بای Shibai به معنای نمایش است. کامی‌شی‌بای از دهه‌ی ۱۹۵۰، به عنوان یکی از انواع مواد چاپی برای کودکان گسترش یافت، نویسندگان و تصویرگران بسیاری را جذب خود کرد و تبدیل به بخشی مهم از فرهنگ کودکان در ژاپن شد. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عضویت یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی کامی‌شی‌بای درآمد.

پیشینه کامی‌شی‌بای (بخش نخست) / پیشینه کامی‌شی‌بای (بخش دوم) 

کتابک برای روز جهانی کامی‌شی‌بای کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
بزرگ شو بزرگ شو/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب بزرگ شو بزرگ شو/ خرید کتاب بزرگ شو بزرگ شو)
گنجشک که بال و پر داشت!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب گنجشک که بال و پر داشت!/ خرید کتاب گنجشک که بال و پر داشت!
به‌به لیمو و کاکلی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به‌به لیمو و کاکلی/ خرید کتاب به‌به لیمو و کاکلی)  
وپر، غول مهربان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وپر، غول مهربان/ خرید کتاب وپر، غول مهربان)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on