فهرست کتابک به مناسب شب یلدا

فهرست کتابک به مناسب شب یلدا، ۳۰ آذر

ایرانیان، از روزگاران کهن، گذر از آخرین شب پاییز و بلندترین شب سال - سی آذرماه - و فرا رسیدن نخستین روز زمستان - یک دی‌ماه - را «شب یلدا» می‌نامند.

از شامگاه آخرین روز پاییزی تا سپیده‌دَم نخستین روز زمستان، سرآغاز زایش و دگرگونی تازه و بزرگی است.
ایرانیان باستان برای هر آیین‌ِ جشن و شادمانی، سفره‌ای می‌گسترانیدند که افزون بر ابزار نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، بَرسَم و ...، خوردنی‌های گوناگون فصل و خوراکی‌های مقدس و آیینی می‌زد، نذر یا ولیمه‌ای مقدس و آیینی غیر نوشیدنی، مانند گوشت، نان، شیرینی و حلوا، و ...، بر آن می‌نهادند. 
پس برای آشنایی کودکان با ادبیات کهن فارسی، کتاب‌هایی که بازآفرینی و بازنویسی شده است را بلندخوانی کنید و به پیشباز آیین باستانی شب یلدا بروید.

کتابک برای شب یلدا (بلندترین شب سال) کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

خورشید خانوم آفتاب کن/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خورشید خانوم آفتاب کن/ خرید کتاب خورشید خانوم آفتاب کن
 جم‌جمک برگ خزون/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب  جم‌جمک برگ خزون/ خرید کتاب  جم‌جمک برگ خزون
رفتم به باغی/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی
گربه دارم چه زرنگ/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه دارم چه زرنگ/ خرید کتاب گربه دارم چه زرنگ)
دویدم و دویدم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم
قصه‌ی درختی که خوابش می‌آمد/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قصه‌ی درختی که خوابش می‌آمد/ خرید کتاب قصه‌ی درختی که خوابش می‌آمد) 
طوطی و بقال/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب طوطی و بقال/ خرید کتاب طوطی و بقال
درخت خرما و بزی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب درخت خرما و بزی/ خرید کتاب درخت خرما و بزی
بنفشه‌های عمونوروز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بنفشه‌های عمونوروز/ خرید کتاب بنفشه‌های عمونوروز
خرگوشان چشمه ماه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرگوشان چشمه ماه/ خرید کتاب خرگوشان چشمه ماه
شیرشاه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
مجموعه‌ی شاهنامه -  نشر خانه ادبیات/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی شاهنامه/ خرید کتاب مجموعه‌ی شاهنامه
مرد جوان و خیاط حیله‌گر – براساس داستانی از مثنوی مولوی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مرد جوان و خیاط حیله‌گر/ خرید کتاب مرد جوان و خیاط حیله‌گر
مجموعه‌ی آرش کمان‌دار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی آرش کمان‌دار/ خرید کتاب مجموعه‌ی آرش کمان‌دار
همایش پرندگان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب همایش پرندگان/ خرید کتاب همایش پرندگان
مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب/ خرید کتاب مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 
مجموعه قصه‌های شاهنامه - نشر دیبایه/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه قصه‌های شاهنامه/ خرید کتاب مجموعه قصه‌های شاهنامه
حکایت‌های شیرین تاریخ طبری/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب حکایت‌های شیرین تاریخ طبری/ خرید کتاب حکایت‌های شیرین تاریخ طبری
شب یلدا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شب یلدا/ خرید کتاب شب یلدا) 
مجموعه‌ی ۹جلدی شاهنامه - نشرافق/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی ۹جلدی شاهنامه/ خرید کتاب مجموعه‌ی ۹جلدی شاهنامه) 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۰۹:۲۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما