شعر من و دنیا از محمود کیانوش

با چشمم دنیا را می‌بینم

این‌جا را آن‌جا را می‌بینم

با پایم در دنیا می‌گردم

در این‌جا در آن‌جا می‌گردم

با دستم دنیا را می‌گیرم

این‌ها را آن‌ها را می‌گیرم

با قلبم دنیا را می‌خواهم

مادر و بابا را می‌خواهم

نویسنده
محمود کیانوش
نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on