فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی نوروز (آغاز بهار)، 1 فروردین

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۸ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۱ مارس برابر با ۱ فروردین را در چارچوب ماده‌ی ۴۹ و تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان «روز جهانی نوروز» به تصویب رسانده و در تقویم خود جای داد، طی این اقدام که برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز ایرانی به‌عنوان یک مناسبت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.


کتابک برای روز جهانی نوروز کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی نی‌نی عاشق بهاره – مجموعه دالی بازی/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی کتاب مقوایی نی‌نی عاشق بهاره – مجموعه دالی بازی/ خرید کتاب مقوایی نی‌نی عاشق بهاره – مجموعه دالی بازی)
نشانه‌های بهار/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب نشانه‌های بهار/ خرید کتاب نشانه‌های بهار)‌
بهار – مجموعه فصل‌ها/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بهار – مجموعه فصل‌ها/ خرید کتاب بهار – مجموعه فصل‌ها)
و آن‌گاه بهار از راه می‌رسد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب و آن‌گاه بهار از راه می‌رسد/ خرید کتاب و آن‌گاه بهار از راه می‌رسد)
خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکنی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکنی/ خرید کتاب خرگوش کوچولو خرس را بيدار نکنی)‌
عمونوروز و خاله نوبهار/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عمونوروز و خاله نوبهار/ خرید کتاب عمونوروز و خاله نوبهار)‌
بهار کِی می‌آید؟/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بهار کِی می‌آید؟/ خرید کتاب بهار کِی می‌آید؟)
بچه‌ها بهار/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بچه‌ها بهار/ خرید کتاب بچه‌ها بهار)
در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم/ خرید کتاب در بهار خرگوش سفیدم را یافتم)
عمونوروز/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عمونوروز/ خرید کتاب عمونوروز)‌
عید امسال نه مثل هر سال/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عید امسال نه مثل هر سال/ خرید کتاب عید امسال نه مثل هر سال)‌
بهار خوش آمدی!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بهار خوش آمدی!/ خرید کتاب بهار خوش آمدی!)
بنفشه‌های عمو نوروز/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز/ خرید کتاب بنفشه‌های عمو نوروز)‌
نوروز/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نوروز/ خرید کتاب نوروز)‌
چتری با پروانه‌های سفید/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چتری با پروانه‌های سفید/ خرید کتاب چتری با پروانه‌های سفید)‌
بهار در شعر شاعران ایران/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بهار در شعر شاعران ایران/ خرید کتاب بهار در شعر شاعران ایران)
چرا گیاهان در بهار رشد می‌کنند؟/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چرا گیاهان در بهار رشد می‌کنند؟/ خرید کتاب چرا گیاهان در بهار رشد می‌کنند؟)
در فصل بهار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب در فصل بهار/ خرید کتاب در فصل بهار)
مثل‌ها و قصه‌هایشان – قصه‌های بهار/ برای 9 تا 12 سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مثل‌ها و قصه‌هایشان – قصه‌های بهار/ خرید کتاب مثل‌ها و قصه‌هایشان – قصه‌های بهار)
چک چک چلچله از سقف بهار/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب چک چک چلچله از سقف بهار/ خرید کتاب چک چک چلچله از سقف بهار)
جشن‌های ایرانی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جشن‌های ایرانی/ خرید کتاب جشن‌های ایرانی)‌
دنیا بهار امسال تمام می شود/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دنیا بهار امسال تمام می شود/ خرید کتاب دنیا بهار امسال تمام می شود)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on