فعالیت پیشنهادی برای کتاب مشکل زرافه‌ای

کتاب «مشکل زرافه‌ای» در مورد ادوارد زرافه است. او اصلا از داشتن گردن به این درازی احساس خوش‎آیندی ندارد. حتی از نظرش گردنش اصلا مفید نیست. اما سایروس لاک‌پشت، جور دیگری به این ماجرا نگاه می‌کند.

1- گفت‌وگو کنید.

قبل از بلند خوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌و‌گو کنید:

 • به نظر شما اینکه موجودی مثل زرافه گردن درازی داشته باشد چه فایده‌ای دارد؟
 • تفاوت داشتن با دیگران، آیا اشکالی دارد؟

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

 • چرا زرافه از این که گردنش با بقیه متفاوت بود ناراضی بود؟
 • اگر شما به جای سایروس بودید، به ادوارد درباره تفاوتش چه می‌گفتید؟
 • به نظر شما چرا موجودات با هم فرق دارند؟
 • تفاوت‌های ما چطور می‌تواند به خودمان و دیگران کمک کند؟
 • تا حالا با کسی که در ظاهر با شما تفاوت داشته روبرو شده‌اید؟ نظرتان چیست؟
 • اگر دوست شما ویژگی متفاوتی با دیگران داشته باشد و از آن ناراضی باشد به او چه می‌گویید؟

2- پژوهش کنید.

 • با کودکان جستجو کنید و چند موجود که اندام‌هایی متفاوت از بقیه دارند پیدا کنید.
 • جستجو کنید غیر از زرافه‌ها، کدام موجودات دیگر گردن‌های درازی دارند و این گردن‌ها چه فایده‌ای دارند.
 • همراه کودکان درباره‌ی زندگی زرافه‌ها، غذایشان، محل زندگی‌شان و غیره پژوهش کنید.4 گونه‌ی مختلف زرافه وجود دارد که نقش‌ونگار بدنشان با هم تفاوت‌هایی دارد. می‌توانید تصاویر 4 گونه را پیدا کنید و با هم مقایسه کنید. درباره‌ی این نکته که هیچ دو زرافه‌ای نقش‌ونگار بدنشان شبیه هم نیست و مانند اثر انگشت انسان نقش‌ونگار بدن زرافه‌ها منحصر به فرد است هم می‌توانید با کودکان صحبت کنید و در تصاویر زرافه‌های یک گونه، سعی کنید این موضوع را بررسی کنید. با این فعالیت مشاهده در کودکان تقویت می‌شود.

نتیجه پژوهش‌ها را به صورت پوستر مستند کنید.

3- نقاشی کنید.

از کودک بخواهید یکی از موجوداتی را که دوست دارد به صورت متفاوت از همیشه نقاشی کند.

4- کاردستی بسازید.

با استفاده از رول‌های خالی دستمال کاغذی و کاغذ رنگی و چسب، زرافه‌ای با بلندترین گردنی که می‌توانند بسازید.

5- مقایسه کنید.

دو دایره بکشید که در وسط کاغذ کمی با هم‌دیگر هم‌پوشانی داشته باشند. بالای یک دایره تصویر زرافه را بکشید یا نام شخصیت زرافه‌ی داستان را بنویسید و بالای دایره‌ دیگر لاک‌پشت. بالای قسمت مشترک دایره‌ها هم بنویسید هر دو یا تصویر هر دو را بکشید. سپس از کودکان بخواهید ویژگی‌های دو شخصیت زرافه و لاک‌پشت کتاب را با هم مقایسه کنند. تفاوت‌ها را در بخش خودشان و شباهت‌هایشان را در بخش مشترک وسط بنویسند یا بکشند.

این فعالیت را می‌توانید فردی یا گروهی اجرا کنید. اگر گروهی اجرا می‌کنید اندازه‌ی کاغذ یا مقوایتان را بزرگ‌تر در نظر بگیرید.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on